Peter Gruvander_Photo by Göran Wahlquist


Konst och glädje!


Konsten och mina bilder präglas ofta av stark färg med tydliga konturer. Den svarta linjen samlar ihop bilden på ett tydligt sätt. Motiven är ofta tagna från resor och minnen som jag sparat i mitt skissblock. Intrycken tar sin väg genom mina ögon och in i min hjärna och ut till handen och då förändras saker och ting från första upplevelsen. Detta slutar inte nödvändigtvis i begriplighet eller tydlighet, men alltid utgångspunkt i en realistisk iakttagelse.


Glädjen uppstår under tillverkningen och processandet, men även när någon hittar något nytt i bilden som jag aldrig tänkt på - de mötet kan vara hur spännande som helst.Material som jag oftast använder mig av är akrylfärg, dels för att slippa lösningsmedel och framförallt för att färgen torkar snabbt och då kan jag lägga nya lager på lager. Tuschen ger den där extra skärpan i bilden och ramar in och lyfter de färgade ytorna. Oavsett hur man formulerar det i ord är det upplevelsen som är viktig och när min konst tar tag i betraktaren och skapar ett intresse eller någon form av känsla - ja då är det på riktigt - då är det glädje!

 

Jag är bosatt och verksam i Skåne och uppvuxen i Värmland. Konsten kom in tidigt i mitt liv och den har alltid varit en central del, den har alltid påverkat mina tankar och värderingar. Nu är det min tid att ta konsten vidare och då med det egna skapandet. All fokus på mig själv! 


 

 

Akryl och tusch på pannå 122x160 cm 

Akryl och tusch på pannå 122x160 cm

Akryl och tusch på pannå 122x122 cm

Akryl och tusch på pannå 122x122 cm

Akryl och tusch på pannå 122 x 122 cm

Akryl och tusch på pannå 122 x 122 cm

Akryl och tusch på pannå 81x122 cm

Akryl och tusch på pannå 81 x 122 cm

Akryl och tusch på pannå 81 x 122 cm

Akryl och tusch på pannå 81 x 122 cm

Akryl och tusch på pannå 61 x 107

Akryl och tusch på pannå 55 x 109 cm

Akryl och tusch på pannå 55 x 109 cm

Akryl och tusch på pannå 163 x 244 cm